W hołdzie ks. Walentemu Placydowi Podgórskiemu

      Możliwość komentowania W hołdzie ks. Walentemu Placydowi Podgórskiemu została wyłączona

O fakcie uczestnictwa ks. Walentego Placyda Podgórskiego – spoczywającego na dąbrowskim cmentarzu – w powstaniu styczniowym, pisaliśmy już wielokrotnie. Czas biegnie, zmieniają się pokolenia, a nasze zobowiązanie wobec tego kapłana wciąż czeka do wypełnienia. Dotychczasowe lokalne próby uczynienia miejsca spoczynku tegoż kapłana, miejscem pamięci narodowej, jakoś nie mogą znaleźć pozytywnego efektu. Stosowne przepisy i instytucje są, ale czegoś jednak wciąż brakuje. Fundusze…

W ostatnim czasie została skierowana do Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu stosowna prośba.

Do zadań Departamentu należy m.in.: sprawowanie opieki w granicach RP nad miejscami pamięci narodowej i trwałymi upamiętnieniami faktów, wydarzeń i postaci z nimi związanymi oraz nad grobami i cmentarzami wojennymi, pomnikami zagłady i ich strefami ochronnymi wraz z przygotowywaniem decyzji w trybie odwoławczym; realizacja trwałych upamiętnień w miejscach pamięci narodowej, w tym w miejscach walk i męczeństwa Narodu Polskiego oraz upamiętnień związanych z nimi faktów, wydarzeń, postaci; opiniowanie stanu opieki nad pomnikami zagłady oraz muzeami walk i martyrologii.

O uzyskanej odpowiedzi poinformujemy.

Download PDF