Z rodzinnych pamiątek

      Możliwość komentowania Z rodzinnych pamiątek została wyłączona

Poniżej scany pamiątkowego śpiewnika mojego dziadka ze strony ojca – Czesława Plony. To kolejny wyjątkowy śpiewnik, który jest w moim posiadaniu. Pierwsze wydanie tego śpiewnika miało miejsce w roku 1878. 50 lat później nastąpiło kolejne wydanie, tym razem nieco poprawione. Do poprzedniej zawartości zostały dołożone nowe teksty,nowe melodie, będące na ustach wszystkich.

Doniosłość pieśni kościelnych w językach narodowych została uznana wiele la. Polskie pieśni kościelne zawierają w sobie całą dogmatykę katolicką i katolickie zasady moralności. Polska pieśń kościelna jest nierozerwalnie związana z narodem. Tam gdzie ona zanika, tam wkrada się zobojętnienie religijne. Dobry śpiewnik to wzniosły czyn w podtrzymaniu wiary w szeregach naszego ludu. Takim też śpiewnikiem na owe czas był śpiewnik, z którego korzystał mój dziadek przy różnych okazjach np. podczas pogrzebów.

Download PDF