Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Zapał powinien być stały. Oglądać się nie można, tylko na siebie samych.” H. Kołłątaj

Download PDF