Cisza…

      Możliwość komentowania Cisza… została wyłączona

Pan Radny Robert Pianka do chwili obecnej nie udzielił odpowiedzi na zadane mu w dniu 30 lipca 2021 roku pytanie. Pytanie brzmiało:

Zwracam się z zapytaniem: Jakie sposoby realizuje Pan – jako radny, w utrzymywaniu stałego kontaktu z mieszkańcami?

Ocenia i wnioski z tej postawy, pozostają w gestii indywidualnej każdego z nas.

Download PDF