Rób dobo. Społecznik

      Możliwość komentowania Rób dobo. Społecznik została wyłączona

Kim jest społecznik? Społecznik to człowiek bezinteresownie działający dla dobra jakiejś społeczności. Swoją działalność wykonuje z własnej woli, bez zapłaty. W lokalnych społecznościach bywa pomysłodawcą i katalizatorem inicjatyw społecznych oraz organizatorem festynów, wycieczek, kwest etc. Inaczej mówiąc, to aktywista, czyli osoba pracująca na rzecz wspólnoty obywatelskiej, występująca w społecznym interesie. Działa w różnego rodzaju organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach, ruchach. To sobą działająca pro publico bono – dla dobra wspólnego.

Czy są takie osoby pośród naszej lokalnej społeczności? Niewątpliwie tak. Wyszukajmy ich, promujmy, doceniajmy. Czyńmy tak wobec wszystkich, bez wyjątku. Bez takich osób nasze życie staje się mocno uboższe, tracimy cenną cząstkę naszego człowieczeństwa.

Download PDF