W dobie cyfryzacji

      Możliwość komentowania W dobie cyfryzacji została wyłączona

Przywołując art. 23 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (z późn. zmianami).

1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

skupmy się na słowach o stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami.

Doba cyfryzacji bardzo ułatwia naszym radnym wypełnianie tej powinności. Otóż, samorządowcy otrzymali służbowe laptopy i urząd założył im skrzynki e-mail. Adresy do poszczególnych radnych znajdują się w BIP. Nic więc prostszego, kilka kliknięć i kontaktujemy się z wybranym radnym. Radny zaś tym samym sposobem odpowiada nam i przekazuje informacje do społeczeństwa. Czy to u nas działa? Jak pokazuje życie kuleje i to bardzo! Przykładów można mnożyć. Dlaczego?

Jedynie nieliczni radni korzystają z tego narzędzia, które im zafundowaliśmy. Dla przykładu przytoczmy tutaj chociażby Radnych – Panów: Pawła Parzychowskiego i Kamila Stepnowskiego, którzy chętnie i otwarcie korzystają z dobrodziejstw doby cyfryzacji. Większość jednak milczy, jakby nie znała tej formy utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami. Czyżby czują lęk przed taką formą kontaktu?

Cóż, nikogo do niczego nie wolno zmusić. Przysłowiowym wozem drabiniastym to my nie pojedziemy daleko, jedynie do skansenu i to bocznymi drogami.

Download PDF