Ze strony UG Lelis

      Możliwość komentowania Ze strony UG Lelis została wyłączona

Poniższa informacja ukazała się na stronie UG Lelis. Cztery osoby z naszej wspólnoty gminnej będą mogły skorzystać z tego rodzaju wsparcia. Zaglądajmy co jakiś czas na stronę urzędu gminy i kontaktujmy się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie w sytuacjach dla nas trudnych. Pomoc z tego ośrodka płynie na różne sposoby, czasem o niej nawet nie wiemy i szkoda że tak jest. Miejmy rękę na pulsie, aby pomoc trafiała tam, gdzie faktycznie jest ona niezbędna. Tutaj kłania się wielka rola współpracy tej instytucji z Sołtysami wszystkich sołectw gminy.

Download PDF