Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Nie wstydź się niedostatku, lecz zaradzaj mu pracą – chcesz pociechy, pomnij, że sam Zbawiciel życie w ubóstwie pędził.

Download PDF