Bezpieczeństwo na drogach gminnych

      Możliwość komentowania Bezpieczeństwo na drogach gminnych została wyłączona

Jak stwierdził Sąd Najwyższy, na zarządcy drogi publicznej ciąży obowiązek zapewnienia jej stanu bezpieczeństwa – wyrok z 10 czerwca 2005 r..Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 maja 2001 roku stwierdził, iż zarządca drogi zobowiązany jest do podejmowania „takiego działania, by droga była wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem, a pod względem technicznym zapewniała bezpieczeństwo użytkownikom (…)”, co zgodne jest z interesem społecznym.

Czy zatem owe bezpieczeństwo na naszych drogach gminnych jest właściwie zapewnione. Dzisiejsza sytuacja atmosferyczna pokazuje nam, że wobec aury jesteśmy w dużej mierze bezsilni. Jednak winniśmy robić wszystko co w naszej mocy, aby owe bezpieczeństwo zapewnić. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Lelis, śliskość na drogach gminnych jest zwalczana jedynie tam, gdzie „…porusza się komunikacja publiczna…” /informacja Wójta Gminy Lelis z dnia 29.12.2021 roku/.

Zastanówmy się nad tym, na których odcinkach dróg gminnych odbywa się komunikacja publiczna? Raczej komunikacja publiczna na terenie naszej gminy odbywa się na drogach powiatowych. Wniosek…..

Czy jednak nie warto pomyśleć o modyfikacji zimowego standardu utrzymania dróg gminnych? Co na to radni? Czy mają na tyle odwagi by złożyć stosowne wnioski, interpelacje? Wątpliwe, bo takowych interpelacji radnych u nas jak na przysłowiowe lekarstwo. To może z któryś z sołtysów wykaże się troską o bezpieczeństwo mieszkańców? Jeśli nikt z funkcyjnych osób nie złoży takiego wniosku, to kolej na mieszkańców by zawnioskowali o to. A może sam włodarz dojdzie do takiego wniosku?

Ktoś powie koszty. Niezupełnie. Piasek mamy z góry na której obecnie mieści się gminne centrum rekreacyjno-edukacyjne, a póki co cena soli drogowej – chlorku sodu,  nie jest znów problematyczna /ok. 200 zł za tonę/. Stać nas chyba na kupno piaskarki i pługa. Angażując gminny ZGK w zimowe utrzymanie dróg gminnych, bez większych komplikacji i kosztów jesteśmy w stanie znacznie poprawić zimowe bezpieczeństwo na drogach gminnych. Przy takim działaniu mamy też rozwiązanie na lata, pracę dla miejscowych i podnosimy bezpieczeństwo na drogach gminnych. I to jest chyba jedno z podstawowych zadań i celów samorządu gminnego. Czekamy więc na działania, nie słowa.


Download PDF