Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Cel w życiu to jedyne bogactwo, za którym ubiegać się warto; znaleźć bogactwo to można nie w obcych krainach, lecz w sercu własnym.

Download PDF