Odpady wielkogabarytowe

      Możliwość komentowania Odpady wielkogabarytowe została wyłączona

Ogólne ramy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminach (czyli procesy gromadzenia, odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych) określa rada gminy w uchwałach. Najważniejszą z tych uchwał jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy (akt prawa miejscowego), który precyzuje między innymi, jakie konkretnie odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych są zbierane w gminie w sposób selektywny, jak należy je gromadzić, kto i kiedy odbiera.

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które powstają w naszych domach, ale ze względu na swoje duże rozmiary nie mogą być wyrzucone do pojemnika na pozostałe śmieci, worków czy kontenerów. Są to np. meble /stoły, krzesła, szafy, łóżka, tapczany/, materace, dywany, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, ramy okienne, drzwi wewnętrzne i wejściowe, choinki bożonarodzeniowe, rowery, dywany.

Warto wiedzieć, że gminy nie tylko odpowiadają za odbiór śmieci wśród mieszkańców, ale także mają obowiązek raz na jakiś czas zapewnić możliwość pozbycia się odpadów wielkogabarytowych.

W naszej gminie odpady te możemy oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych /PSZOK/  mieszczącego się w Gibałce. Gmina w ramach gospodarki śmieciami nie zapewnia odbioru od mieszkańców odpadów wielkogabarytowych. Czy słusznie? Inne gminy taką możliwość zapewniają. A co w sytuacji kiedy nie mamy warunków na samodzielne dostarczenie śmieci do PSZOK, Zmuszeni jesteśmy wówczas ponosić dodatkowe koszty za wynajęcie transportu. Ponosimy je i tak, jeśli sami dostarczamy odpady wielkogabarytowe do tego punktu.

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lelis z września 2020  w par. 1 pkt. 1.1.12 widnieje zapis o odbiorze „u źródła” odpadów wielkogabarytowych. Zatem, raczej raz na jakiś czas takowy odbiór powinien odbywać się. W harmonogramie odbioru odpadów na rok 2022 takiej informacji nie ma. Czy słusznie?

Przedmiotowej wątpliwości zostały zgłoszone do radnych. Czy podejmą działania? Zobaczymy.

Download PDF