Czy wiemy że…

      Możliwość komentowania Czy wiemy że… została wyłączona

W 1937 roku powiat ostrołęcki miał jedną centralną stałą bibliotekę w Ostrołęce. Natomiast, w terenie były biblioteki ruchowe tzw. komplety, było ich 70 szt. Było wówczas także 6 szt. stałych tych kompletów stałych mieszczących się m.in. w Kadzidle, Myszyńcu, Łysych a także w Łęgu Starościńskim.

Download PDF