Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Lepsza chałupa w swoim kraju, niż pałac na obczyźnie.

Download PDF