Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Nienawiść jest potężnym motorem spraw ludzkich, ale budowy jej nietrwałe, jak wszystko na fałszu oparte. – ks. Franciszek Krupiński.

Download PDF