Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Kto nie słucha rodziców, ten słucha katowskich biczów. – Ignacy Chodźko

Download PDF