Czy uchwała Rady Gminy Lelis jest ważna?

      Możliwość komentowania Czy uchwała Rady Gminy Lelis jest ważna? została wyłączona

Czy radny będąc członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej może uczestniczyć w podejmowaniu uchwały jej dotyczącej nie naruszając art. 25a i 91 ust.1 u.s.g.? To zagadnienia, nad którym winni pochylić się członkowie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Lelis. Warto tak uczynić, aby zapobiec interwencji organu nadzorczego.

Stosowny wniosek został przedłożony Komisji, bowiem wiele na to wskazuje, iż taka sytuacja miała w ostatnim czasie miejsce w naszej Radzie., przy uchwalaniu uchwały NR XXXVII/254/2022 RADY GMINY LELIS
z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lelis. O dalszych jego losach wkrótce. Protokół głosowania przemawia za tym.

Konstytucja RP w Art. 32 mówi o zasadzie równości wobec praw. Czy tak jest? Mamy okazję przekonać się o tym jak to wygląda w naszej wspólnocie samorządowej.

Słowa przysięgi radnego brzmią:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Czy to dobry przykład wierności, znajomości i poszanowania prawa przez Pana Radnego ? Co ważne: przez osobę publiczną. A może to tylko taki sobie „koleżeński strażacki psikus” narażający strażaków na ewentualne zawirowania?

https://portal.posiedzenia.pl/lelis?

Zerknijmy na przykładowe wyroki sądowe w tej materii:

https://www.prawo.pl/samorzad/wylaczenie-radnego-z-udzialu-w-glosowaniu-inkasent-nie-moze,512006.html

https://www.prawo.pl/samorzad/radni-czlonkowie-osp-nie-moga-glosowac-w-sprawie-ustalenia,496627.html

Wyrok WSA w Kielcach z 30 września 2019 r. sygn. II SA/Ke 500/19

Download PDF