Wokół Adama Chętnika

      Możliwość komentowania Wokół Adama Chętnika została wyłączona

W maju upływa kolejna rocznica śmierci jednego z najważniejszych w dziejach Kurpiowszczyzny, czyli Adama Chętnika. To dobry czas na kilka spojrzeń dokonań życiowych tego syna kurpiowskiej ziemi. . Jednym z nich jest zaangażowanie w ruch sokolski.

Na łamach periodyku Przewodnik Gimnastyczny „Sokół” nr 6, czerwiec 1937, R. 54, odnajdujemy fotografię Przewodniczących Związku, a pośród nich Adam Chętnik.

„SOKÓŁ” – Organizacja propagowała sport, gimnastykę i zdrowy styl życia. Postulowała podnoszenie sprawności fizycznej polskiej młodzieży, popularyzowała sporty letnie oraz zimowe, a także wyrabianie tężyzny fizycznej i sił moralnych. Towarzystwo hołdowało ideom olimpijskim zaczerpniętym z antycznych ideałów wychowawczych. Mottem organizacji były słowa „W zdrowym ciele zdrowy duch” łac. „Mens sana in corpore sano”. Sokół dążył do rozwoju sił fizycznych; brutalną zaś siłą, używaną w celach przemocy nad słabszym Sokół pogardzał.

Download PDF