Przyjrzyjmy się na żywo realnej pracy Radnych

      Możliwość komentowania Przyjrzyjmy się na żywo realnej pracy Radnych została wyłączona

Poniższy skan informuje o zwołaniu w najbliższą środę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która ma się pochylić nad wnioskiem z dnia 13 maja 2022 r. Należy domniemywać, iż chodzi o wniosek zbadania zgodności z prawem procedury podjęcia uchwały przez Radę Gminy Lelis uchwały w sprawie ekwiwalentu dla strażaków ochotników.

Jakie będą rekomendacje członków Komisji dla Rady Gminy Lelis? Czy i tym razem wniosek będzie bezzasadny? A jeśli tak zarekomenduje Komisja, to czy jej zdanie poprą radni i organ nadzorczy?

Poczekajmy. Wszystko będzie jasne już wkrótce. Mamy nadzieję, iż obecne posiedzenie Komisji będziemy mogli śledzić na żywo, bowiem jej członkiem jest też Pan Kamil Stepnowski. W ostatnim czasie Pan Radny zadeklarował prowadzenie relacji na żywo z obrad radnych, w których będzie on uczestniczył. Jeśli tak się stanie, to będziemy świadkami pierwszej /historycznej/ tego rodzaju relacji obrad Komisji Rady Gminy Lelis. Istota obrad tkwi w obradach Komisji, nie w sesjach. Sesje to pewnego rodzaju „teatrzyk”.

Zapowiada się interesująco.

Download PDF