Stach Konwa

      Możliwość komentowania Stach Konwa została wyłączona

Zachęcam do lektury infa Oddziału Kurpiowskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z Nowogrodu.

„…W jesieni roku ub. zakrzątnięto się około zbierania składek, przygotowywano materiały. Plan pomnika wykonał bezinteresownie p. R. Mactira, architekt z Ostrołęki. Pomnik zbudowano z grubej barci sosnowej, kilkaset lat liczącej, na podstawie z kamienia polnego. U góry barci jest kapliczka z typowym „Panem Jezusem frasobliwym”, z trzech zaś innych stron duże wycinanki kurpiowskie, rzeźbione w drzewie, malowane na niebiesko; z przodu wyryty napis:
” Tu Spoczywa bohater kurpiowski Stach Konwa, zginął śmiercią chwalebną w r. 1733’·
Pomnik przykrywa daszek polski, kryty gontem, na rzeźbionych  opaskach, u góry zaś krzyż – staroświecki, podług wzorów miejscowych wykuty. Całość na tle zielonych sosen sprawia wrażenie miłe i harmonijne” – cyt. Miesięcznik krajoznawczy Ziemia 1922 R.VII nr 7.

Całość poniżej:

Download PDF