Wokół Adama Chętnika

      Możliwość komentowania Wokół Adama Chętnika została wyłączona

“…Szkołę początkową · ukończył A. Chętnik w Nowogrodzie, a 4 klasy
gimnazjum – w Łomży, dokąd dochodził 3 razy w tygodniu. Równocześnie brał udział w tajnym nauczaniu . dzieci w pobliskich wioskach kurpiowskich i “szlacheckich”, ucząc ich czytania, pisania i znajomości historii ojczystej. Pierwszą samodzielną akcją A. Chętnika było założenie w 1903 r. z oszczędności własnych i składek młodzieży pierwszej polskiej biblioteki w Nowogrodzie. Podejmował się poza tym wielu prac.
Praktykował w urzędzie gminnym, pracował u organisty, to znów u geometry powiatowego. Nigdzie jednak nie pozostał na dłuższy okres czasu.
A. Chętnik pracował fizycznie, pomagając ojcu w ciesielstwie i stolarstwie. Nauczył się także tokarstwa, blacharstwa i introligatorstwa. Po ojcu odziedziczył uzdolnienia muzyczne. Grał na kilku instrumentach, założył nawet własny zespół młodzieżowy.
– cyt. Pokropek Marian “Adam Chętnik i jego zasługi dla regionu kurpiowskiego” w Rocznik Białostocki”, 6, 1966, s. 12

Więcej na: https://bg.uwb.edu.pl/pcr/RB/files/RB06_001.pdf

Download PDF