Kurpiowskie powstanie

      Możliwość komentowania Kurpiowskie powstanie została wyłączona

Zachęcam co lektury artykułu Józefa Kowalczyka Tło i przebieg wydarzeń wiosną 1924 r. na Kurpiach, „Rocznik Białostocki”, 10, 1971.

Pochód chłopów ruszył na Kolno 11 kwietnia 1924 r po południu. Pięciotysięczny tłum uzbrojony był w siekiery, drągi i widły, a tak że w broń palną wydobytą z ukrycia, a pochodzącą z czasów pierwszej wojny światowej. Na przodzie szły kobiety, aby w ten sposób osłabić atak policji. W Kolnie i na drogach prowadzących do miasta władze zebrały poważne siły policji…..

Więcej szczegółów pod linkiem:

https://bg.uwb.edu.pl/pcr/RB/files/RB10_014.pdf

Download PDF