Trzymamy kciuki

      Możliwość komentowania Trzymamy kciuki została wyłączona

Dzisiaj, dla ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych, rozpoczyna się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Życzymy Wam powodzenia!!!

Download PDF