Kochanym Matkom!!!

      Możliwość komentowania Kochanym Matkom!!! została wyłączona

Dzień Matki to wyjątkowe święto dla kobiet w każdym wieku. Nieważne, ile twoja mama ma lat – z pewnością ucieszą ją wyrazy miłości i wdzięczności. Pamiętamy o każdej naszej Matce, tej żyjącej i tej , która przeszła na druga stronę życia. Dzisiaj do każdej z Was płyną nasze życzenia z serca. Niechaj tym razem wyrazem naszej miłości i wdzięczności będą słowa poniższego wiersza:

Dzi­siaj, jak co dzień rano,
ze­rwa­łaś się do pra­cy.
Wsta­jesz tak wcze­śnie rano
o świ­cie niby pta­cy.

Po­cze­kaj ta­kaś za­ję­ta,
odłóż na chwi­lę ro­bo­tę
bo to dziś wiel­kie świę­to.

Po­rzuć na chwi­lę tro­ski
uśmiech­nij się ina­czej.
Patrz, ja­kie ręce masz szorst­kie
od tej co­dzien­nej pra­cy.

I oczy też masz zmę­czo­ne,
ko­cha­ne Two­je oczy.
My wie­my to dla nas one
czu­wa­ją dłu­go w nocy

My ro­zu­mie­my to dla nas
tak się mę­czysz, tak się tru­dzisz.
Bo pra­cy trze­ba nie lada
nim z dzie­ci wy­ro­sną lu­dzie.

A. Świrszczyńska „Dzień Matki”

Download PDF