Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Jedynym i tragicznym nieszczęściem człowieka jest jego głupota i zarozumiałość.

Download PDF