Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

„Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę” – św. Jan Paweł II

Download PDF