Odkrywamy dzieje ks. Edwarda Umińskiego

      Możliwość komentowania Odkrywamy dzieje ks. Edwarda Umińskiego została wyłączona

Na początku r. 1902 przybył do Ameryki niejaki ks. Edward Umiński z Myszyńca w gubernji Łomżyńskiej, w Królestwie Polskiem. Więcej niż wysokiego wzrostu, silnie zbudowany, imponujący swą postawą, kapłan ten wywierał wielki wpływ na lud, czy to publicznie, czy prywatnie przemawiał do niego swym dość silnym głosem. Gdy się rozeszła wieść o rewizji dokonanej przez moskali w jego mieszkaniu, o jego tragicznej ucieczce z kraju, w której żydzi mu pomagali, i o jego wreszcie przybyciu do Ameryki, ludzie pochodzący z łomżyńskiego i płockiego aż drżeli za nim. Chcąc go mieć przy sobie, pisali do niego i ks. proboszcza prosili o napisanie, aby przybył do New Britain, Conn, i objął posadę wikarego, która przy polskim kościele wakowała po wyjeździe ks. Mikłaszewskiego. Ks. E. U., objechawszy Nowy York, Jersey City, N. J. i Hazleton, Pa., i nie znalazłszy nigdzie posady, chętnie przyjął zaproszenie ludu i dnia 11 lipca, 1902 r., choć nie był zaproszony przez ks. Biskupa ani ks. prób., przyjechał do New Britain, Conn, i choć przy sobie nie miał żadnych świadectw od swej władzy duchownej z Europy; lecz za wstawieniem się ks. proboszcza do Biskupa hartfordskiego został mianowany tymczasowym wikarym przy polskiej parafji”.

________________________________________

cyt. str. 71-72 w: HISTORIA PARAFII POLSKICH W DJECEZJI HARTFORDSKIEJ W STANIE CONNECTICUT, Napisał: KS. L. BÓJNOWSKI, Drukiem Przewodnika Katolickiego, New Britain, Conn., U. S. A. , 1939 Roku

Download PDF