Słowa innych

      Możliwość komentowania Słowa innych została wyłączona

Kościół żyje dzięki Eucharystii – łac. Ecclesia de Eucharistia vivit. – św. Jan Paweł II /Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o Eucharystii w życiu Kościoła, 17.04.2003/

Download PDF