Wokół regulaminu nagradzania mieszkańców

      Możliwość komentowania Wokół regulaminu nagradzania mieszkańców została wyłączona

Korzystając z wyjątkowej możliwości przekazałem do Urzędu Gminy Lelis uwagi, propozycje, przemyślenia odnośnie zapisów regulaminu nagradzania mieszkańców. Jaki będzie ich los pokaże życie, czy intencje autora regulaminu były autentyczne i podążające ku dobru naszej wspólnoty samorządowej.

Pośród propozycji był wniosek, aby w wprowadzić zapis, iż w budżecie gminy zapewnia się na ten cel stosowne środki. Cóż zatem z uchwały i regulaminie, skoro nie będzie na ten cel zabezpieczonych środków finansowych. Nie można powielić sytuacji z inicjatywą obywatelską, uchwała jest ale nie ma nią środków w budżecie. Sztuka dla sztuki więc.

Inna myśl dotyczy zwiększenia udziału mieszkańców w procesie ich nagradzania. O pozostałych propozycjach po ich rozpatrzeniu przez Radnych Gminy Lelis, którzy też powinni wnieść coś od siebie. Czy tak uczynią? Pokaże życie.

Download PDF