Pięknie o polskiej młodzieży

      Możliwość komentowania Pięknie o polskiej młodzieży została wyłączona

Pierwszy Ogólnopolski Kongres Eucharystyczny odbył się w Poznaniu w 1930 r. Był on impulsem do organizowania innych, o zasięgu metropolitalnym, diecezjalnym, dekanalnym i parafialnym. Na tym Kongresie był również ks. Edward Umiński, który na łamach Przewodnika Katolickiego pięknie mówił o ówczesnej naszej młodzieży:

"Ks. Edward Umiński, sędziwy literat z Chicago (Ameryka): Spałem wczoraj na wspólnym noclegu w barakach.Dostałem się przygodnie w towarzystwo akademików i młodzieży gimnazjalnej. Macie tu nową i zupełnie inną młodzież. Religijne skupienie, nieomal klasztorny nastrój, z jakim ta młodzież udawała się wieczorem na spoczynek, a rano znowu ze snu powstawała ten to klasztorny nastrój młodych dusz wywarł na mnie w czasie kongresu największe wrażenie..."

Przewodnik Katolicki 28 lipca 1930, RXXXVI, nr 29

Download PDF