Anonimowi, cisi, nieznani…

      Możliwość komentowania Anonimowi, cisi, nieznani… została wyłączona

Kilka słów o cichych obrońcach polskiej tożsamości  w czasach zaborów, dzięki również którym  naród przetrwał bez państwa. To oni  przez 123 lata stawiali czoła zamiarom likwidacji polskości, czyli polscy bohaterscy duchowni. Takich gorliwych proboszczów parafia w Dąbrówce ma także w swej historii. Dotychczasowe poszukiwania potwierdzają, iż księża, Włostowski, Zybert, Kulesza, Chrapkiewicz, Podgórski należą do tego grona. Być może dalsze prace pozwolą powiedzieć tak samo o innych. To oni, opierając się szykanom i naciskom władzy, stanowili tarczę dla polskiego narodu. Spotykała ich za to taka sama kara, jaka dotykała powstańców i spiskowców: wywózka na Sybir, więzienie, emigracja, Jesteśmy im dłużni upamiętnienie.

Historię tworzą nie tylko ludzie wielcy, ale również ci anonimowi, cisi, nieznani… Zazwyczaj nie ma miejsca dla nich na kartach podręczników. Ich postawa, ofiarność i praca stworzyły zaś szanse nie tylko na trwanie Kościoła jako instytucji, ale również trwanie polskości, języka ojczystego, pamięci historycznej i kultury organizowania się społeczeństw. Nasi Proboszczowie tacy właśnie byli.

W poczuciu wdzięczności stwórzmy swoją małą kartę pamięci tych osób.

Download PDF