Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Powinniśmy strzec się najmniejszych błędów; kto albowiem nie zwraca uwagi na te małe uchybienia, zobojętnia własne sumienie, i kończy na ciężkich grzechach – św. Filip Neryusz

Download PDF