Nie ten raczej wzorzec

      Możliwość komentowania Nie ten raczej wzorzec została wyłączona

Portal Teraz Ostrołęka pośród argumentów „za” udzieleniem absolutorium Prezydentowi Ostrołęki wymienia także „…bujną roślinność dochodzącą nawet do 1 m wysokości…”. Faktycznie miasto Ostrołęka ma niespotykaną roślinność na terenach publicznych, tak jakby brak było gospodarza.

Patrząc na drogę Kurpiewskie Dąbrówka również, aż się prosi o wykoszenie poboczy i rowów przydrożnych. Mamy tam także ową bujną roślinność. Czy to dobrze brać taki niechlubny przykład. Zarządca drogi /przyp.Urząd Gminy Lelis/ ma pilny czas do działania. A co na to nasi Radni? Czy ponownie bezradni….

Download PDF