Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Gdzie się człowiek ulęgnie, tam ciągnie.

Download PDF