Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

św. Jan Paweł II mówił, iż praca to podstawowy wymiar ludzkiego życia. Jej znaczeniu i rozumieniu poświęcił osobną encyklikę „Laborem excersens” („O pracy ludzkiej”) z 1981 r. „O ile prawdą jest, że człowiek jest przeznaczony i powołany do pracy, to jednak nade wszystko praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy” – napisał.

Download PDF