Adam Chętnik o Dąbrówce

      Możliwość komentowania Adam Chętnik o Dąbrówce została wyłączona

Adam Chętnik tak m.in. pisał o Dąbrówce w 1937 w swej pracy” Dąbrówka – kościół i parafia w powiecie ostrołęckim”:

“...Chciałem też i ludności przypomnieć te lata, gdy Dąbrówka otoczona była przez wszystkich czcią…

Do Dąbrówki chodziłem i ja na odpusty w młode lata. A drga była piękna…

Pamiętam stare figury przy drogach, barwne stroje kurpianek i głośne modły żebraków przy kościele śpiewających jakieś dawne, mało znane pieśni….

Oby książeczka niniejsza przyczyniła się choć w części do zroszenia osłych serc i głębienia Wiary Ojców...”

Download PDF