Współpraca

      Możliwość komentowania Współpraca została wyłączona

Powiat i gmina mają swoje odmienne zadania, ale też wzajemnie się przenikają i stąd wynika konieczność wzajemnej współpracy. Jak to wygląda u nas. Popatrzmy na obecność wójtów podczas posiedzeń Rady Powiatu i odwrotnie. Inną kwestią jest udział radnych powiatowych w życiu określonej jednostki samorządu terytorialnego. Czy są zapraszani na sesje rad gminy, czy radni powiatowi uczestniczą w życiu gminnym etc.

Pamiętajmy współpraca = się rozwój. Innej drogi nie ma. W życiu publicznym nie ma miejsca na prywatne animozje. Kto je praktykuje wyrządza szkodę nam – mieszkańcom, którzy m.in. łożymy na ich diety – wynagradzanie.

Download PDF