Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Gdzie zgoda, tam Pan Bóg mieszka.

Download PDF