Wsparcie Powiatu w Ostrołęce na zabytki

      Możliwość komentowania Wsparcie Powiatu w Ostrołęce na zabytki została wyłączona

Rada Powiatu w Ostrołęce na sesji 4 sierpnia jednogłośnie podjęła uchwałę o przyznaniu  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego w 2022 r.

Wcześniej został przeprowadzony konkurs na dotacje. Oceny złożonych wniosków dokonała powołana w tym celu komisja konkursowa. Wszystkie złożone wnioski otrzymały wsparcie finansowe.

Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie, szczególnie za 60 tyś wsparcie na prace remontowo – konserwatorskie przy kościele w Dąbrówce.

W składzie Rady Powiatu w Ostrołęce gmina Lelis ma swych trzech przedstawicieli: Artura Kozłowskiego, Stanisława Subdę i Waldemara Pędzicha.

_______________________________

Info na podstawie:

https://powiatostrolecki.pl/

Download PDF