Apel

      Możliwość komentowania Apel została wyłączona

Zwracamy się z apelem, do osób, które mają i mogą udostępnić wszelkie informacje o wydarzeniach i osobach związanych z wojną 1920 w okolicach Dąbrówki gm. Lelis, o ich udostępnienie.

Każde info, zdjęcie, sygnał jest na przysłowiową wagę złota. Pragniemy w wymiarze lokalnym oddać hołd tym, którzy walczyli za naszą Ojczyznę i wskazać właściwe wzorce patriotyczne dla młodego pokolenia. Ku temu też zdążają nasze działania, aby umieścić w dąbrowskiej przestrzeni publicznej replikę tablicy pamiątkowej, którą odebrał Wójt Gminy Lelis z rąk Prezydenta RP w 2020 roku. Tablica ta, upamiętnia najważniejsze miejsce z okresu wojny 1920 roku, wśród których znalazła się także Dąbrówka w gm. Lelis.

Decyzją zebrania wiejskiego z dnia 22.09.2022 w funduszu sołeckim na rok 2023 została zabezpieczona kwota na wykonanie stosownej repliki wspomnianej tablicy.

Za każdy gest dobrej woli jesteśmy już teraz wdzięczni.

100. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920r. - Gmina Słupno
Tablica pamiątkowa od Prezydenta RP
Download PDF