Nasze pieniądze

      Możliwość komentowania Nasze pieniądze została wyłączona

Zakończył się czas zebrań wiejskich w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego w roku 2023. Na wielu zebraniach wiejskich gościł Wójt Gminy Lelis Stefan Prusik.

 Zgodnie z prawem o przeznaczeniu pieniędzy decydują mieszkańcy wsi, a wójt nie powinien się wtrącać w ich decyzje. Czasem zdarzają się sugestie lub nawet naciski wójta, żeby część funduszu sołeckiego przeznaczyć na inwestycję, która niekoniecznie powinna być sfinansowana z jego środków. Jak było u nas? Uczestnicy zebrań sami wiedzą najlepiej.

Wójt, który ma zamiar zrealizować konkretną inwestycje na określonym terenie ma ku temu inne środki niż fundusz sołecki. Jak pokazuje życie z tym bywa różnie. Niekiedy  sołtysi zgadzają się z sugestiami wójta i zachęca mieszkańców  do ich poparcia z obawy, że wójt nie zgodzi się na jakąś inwestycję w sołectwie. Owe „wchodzenie na niższy szczebel” zniechęca ludzi do działania i przychodzenia na zebrania. By było inaczej wystarczy dobra wola, odrobina chęci, no i może pracy.

Z frekwencją na zebraniach bywa przeróżnie. W większości można rzec jest słaba. Zawiadomienia o zebraniu wiejskich, zazwyczaj brak jest informacji o wysokości funduszu, drugim terminie, a informacja zwrotna z zebrania nie dociera do mieszkańców. To wszystko nie służy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Pamiętajmy jednak, iż fundusz sołecki to pieniądze publiczne, czyli nasze. Zatem sami decydujmy o ich wydatkowaniu. Jedyną możliwością w tym zakresie jest nasz udział w zebraniach wiejskich. Bierzmy więc w nich czynny udział.

Download PDF