Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Często jedno słowo pełne miłości, skruszy serca zakamieniałe  i przeciwnie jak jedno słówko gorzkie zdolnem jest zatruć duszę i przepełnić ją boleścią, która jej może być szkodliwą.

Download PDF