A Wigilia niebawem

      Możliwość komentowania A Wigilia niebawem została wyłączona

Powróćmy jeszcze raz do wydarzeń w dniu 25.11.2022 r, które miały miejsce podczas obrad wspólnych Komisji Rady Gminy Lelis. W punkcie obrad sprawy bieżące Przewodnicząca Rady Gminy Lelis Anna Dobkowska, łamiąc m.in. przepisy RODO, rozpoczęła publiczne odczytywanie anonimu szkalującego mieszkańca obecnego na sali, autora niniejszego wpisu.

Interwencja Pana Kamila Stepnowskiego skutkowała tym, iż dalsze jego odczytywanie przerwano. Stosowny zapis odnajdujemy w protokole obrad. Jednocześnie obecny mieszkaniec, pomimo iż nie udzielono mu głosu wstał i publicznie zażądał kopii tego anonimu. Złożył też wniosek o jego udostępnienie informując, iż zgłasza takie zachowanie do organów ścigania. Do chwili obecnej kopia anonimu nie trafiła w ręce mieszkańca.

Zarówno Przewodnicząca jak i Wójt Gminy tłumaczyli powielanie treści tego anonimu przedziwnymi opiniami prawników. Niestety tylko ustnymi, żaden prawnik nie napisał tego na piśmie. Mamy ponowną sytuację: „jacyś”, „ktoś”, „tam”, „kiedyś” etc.

Zastanówmy się nad sytuacją, gdyby w tym anonimie byłaby wymieniona Pani Przewodnicząca, czy Wójt lub ich rodzina, to czy miałoby miejsce publiczne powielanie jego treści?

Owe podłe i szydercze pismo, zgodnie z prawem powinno pozostać bez rozpatrywania. Te kalumnie przestały być anonimowe, bo Pani Przewodnicząca Rady przekazując je dalej /odczytując na posiedzeniu Radnych/ podpisała się pod nimi. Nie można takich rzeczy wyczyniać! To nie przystoi funkcji Przewodniczącego Rady Gminy. Tym sposobem można zniszczyć każdego, napisać, że ktoś jest złodziejem, bandytą, gwałcicielem etc. Nikt już potem nigdy tego nie pozbiera.

W protokole obrad czytamy, iż podpis pod anonimem brzmiał: „Mieszkaniec gminy Lelis”. Jeżeli ktoś nie miał honoru i odwagi podpisać się pod tym, zasługuje na miano tchórza.

W dniu 26.11.2022 roku na ręce Przewodniczące Rady Gminy Anny Dobkowskiej wysłałem następującą propozycję:

Czas minął. Reakcji brak…. Jak zatem, Pani Przewodnicząca Rady Gminy Lelis, w tej sytuacji zasiądzie do wigilijnego stołu, przełamie się opłatkiem z mieszkańcami….???

Krzysztof Bulak

Download PDF