Honorowe obywatelstwo

      Możliwość komentowania Honorowe obywatelstwo została wyłączona

Jakże cenna decyzja władz gminy Durlasy z roku 1936, o której dowiadujmy się z artykułu “Dożynki w Dąbrówce 13 września 1936” zamieszczonego w gazecie Przegląd Ostrołęcki 27.09.1936 r nr 39 R VIII, a dotyczy ona honorowego obywatelstwa gminy. Poczytajmy sami.

Zgodnie z prawem nadanie tytułu honorowego obywatelstwa przysługuje radzie gminy.

Osobie wyróżnionej Honorowym Obywatelstwem przysługuje m.in. prawo do:

  1. używania tytułu “Honorowy Obywatel Gminy”,
  2. uczestniczenia we wszystkich sesjach Rady Gminy oraz uroczystościach i imprezach gminnych w charakterze gościa honorowego,
  3. bezpłatnych przejazdów na terenie miasta środkami komunikacji gminnej,
  4. bezpłatnego wstępu na imprezy okolicznościowe organizowane przez gminę,
  5. udziału sztandaru gminy w pogrzebie.

Może zatem warto, aby pomysł ten znalazł się w kręgu działań naszych samorządowców. Mamy przecież już uchwały i regulaminy nagradzania mieszkańców, uczniów, nauczycieli.

Honorowe obywatelstwo byłoby więc kolejną formą docenienia mieszkańców i przyjaciół naszej wspólnoty samorządowej. Czyż nie jest to godne zauważenia?

Download PDF