Ławnicy

      Możliwość komentowania Ławnicy została wyłączona

Ławnik – (sędzia społeczny), niezawodowy członek składu orzekającego sądu, stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości, który został zagwarantowany artykułem 182. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ławnicy wybierani są do sądów na 4-letnie kadencje podczas głosowania tajnego przez rady gmin. Kandydaci na ławników mogą być zgłaszani przez prezesa sądu, zakłady pracy, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje społeczne i zawodowe (z wyłączeniem partii politycznych), oraz co najmniej 50 obywateli stale mieszkających na danym obszarze objętym właściwością danego sądu i mających czynne prawo wyborcze.

Osobiście doświadczyłem tej roli i znam jej smak. Dobry ławnik jest nieoceniony, z naciskiem na określenie “dobry” a nie śpiący. Poniżej info o dawnych ławnikach gm. Lelis.

Download PDF