Poznajemy nie tylko nasze dzieje

Dzięki uprzejmości Pani Marty Wojciechowskiej możemy poznać pewne szczegóły z życia ks. Edwarda Umińskiego, a dotyczące jego wyjazdu do Ameryki. Nasza Kurpianka, nie tylko odszukała ale i udostępniła  korespondencje z Myszyńca opisującą owe wydarzenie. To kolejny dowód, iż nasz pierwszy formalny Proboszcz nie należał do grona ludzi tuzinkowych. Natomiast, po raz kolejny Kurpie stanęli na wysokości zadania, które do dziś dnia jest dla nas zobowiązaniem. Poczytajmy sami.

Źródło: Polak : pismo dla wszystkich R. 7, nr 5 (w maju 1902)

Download PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *