Warto wiedzieć

      Brak komentarzy do Warto wiedzieć

W kontekście odbytego w dniu 11 września zebrania wiejskiego w Dąbrówce oraz wydarzenia, które miało miejsce tuż po jego rozpoczęciu /wyproszono z sali obserwatora obrad/ polecam artykuł Pani Grażyny Jałgos-Dębskej ze Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza. Artykuł pochodzi z Gazety Sołeckiej.

Jak pisze autorka zebranie wiejskie, nie sołeckie lub mieszkańców, należy  skutecznie zwołać, “..Aby mogło wyrażać swoją wolę w postaci podejmowania uchwał”. Autorka podkreśla również, iż “każdy może uczestniczyć w zebraniu wiejskim i nie wolno ograniczyć go wyłącznie do mieszkańców, urzędników czy organów gminy”.

Mając na uwadze powyższe rodzą się więc pytania o prawomocność tegoż zebrania i zachowanie powszechnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Nie mowa tu już o zachowaniu zasad przyzwoitości ludzkiej, które są oczywiste.

Statuty naszych sołectw mówią, iż nadzór nad sołectwem sprawuje wójt, rada gminy i skarbnik, każdy we stosownym zakresie. Jakie jest więc tu stanowisko nadzoru?

Reakcji zapewne nie będzie żadnej, ale…

Źródło: kont FB Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza

https://www.facebook.com/groups/181424392001066/user/100003723386356/?__cft__[0]=AZUklmBjV1FBGdjrr9iD1l_fCFkrvxEA7GW6EE0tw8gs0Q2kZVXoDIoujSeHXVOKw8wXpYQu1S3w7ljSs1jdVMDllYkyTvDgyetODVJ3xOOIaInmyvwp7mf28BYupNi_hlvDcRD7QreUxfYfbHYx-4HEGorsmpF98C3Xbxiy2rIMJAZ9blZmFV2oWcHSsLN3sh4&__tn__=-UC%2CP-R

 

 

Download PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *