Musimy jeszcze poczekać

      Brak komentarzy do Musimy jeszcze poczekać

O tym, jak zebranie wiejskie w Dąbrówce w dniu 11 września 2023 roku rozdysponowało fundusz sołecki na 2024 rok, oficjalnie dotychczas nic nie wiadomo. Pokątne informacje w tym zakresie są słabą praktyką. W innych sołectwach informacja zwrotna z zebrań została oficjalnie przekazana mieszkańcom. U nas nie.

Urząd Gminy w Lelisie szybko zareagował na prośbę o udostępnienie informacji publicznej w tym zakresie /prawnie miał 14 dni na udzielenie informacji/. Jednak odpowiedź brzmiała, iż do dnia 26 września du urzędu nie wpłynęły żadne dokumenty z zebrania wiejskiego z Dąbrówce, które odbyło się 11 września br.

W tych okolicznościach prośba o przekazanie ich skanów została ponowiona. Złożono wniosek, aby to uczynić wówczas, gdy zostaną przekazane materiały z tegoż zebrania do UG Lelis. Musimy więc jeszcze poczekać. Może nadejdzie dzień, kiedy wszyscy mieszkańcy sołectwa będą godni oficjalnie mieć owe informacje.

Statut sołectwa milczy odnośnie terminu przekazania materiałów z zebrania do urzędu. Dobre praktyki i powszechnie obowiązujące przepisy mówią jasno: niezwłocznie, 7 dni.

Download PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *