Słowa innych

      Możliwość komentowania Słowa innych została wyłączona

“Kościół jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości”  – Henryk Sienkiewicz

Download PDF