Drogi gminne zimą

      Możliwość komentowania Drogi gminne zimą została wyłączona

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi Cytowana ustawa nakłada na zarządcę drogi konkretne obowiązki w zakresie utrzymania, które powinny zostać przez niego spełnione.

Okres zimowy przynosi problemy związane z odśnieżaniem i utrzymaniem dróg. Należy doprowadzić je do stanu pozwalającego na bezpieczne korzystanie z nich.

Zarządców dróg, oprócz standardowych spraw związanych z dziurami w jezdni, spotykają zarzuty i roszczenia kierowców dotyczące złego stanu drogi spowodowanego oblodzeniem czy brakiem odśnieżenia.

Utrzymanie drogi to, w myśl ustawy: „wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej”

Jak to wygląda na terenie gminy Lelis. Przysłuchując się uważnie obradom Komisji w dniu 27.11.2023 r. można wywnioskować, iż może być z tym problem. Wójt nadal szuka wykonawcy, chętnych do podjęcia się tego zadania. Nie wydał też zarządzenia określającego standardy zimowego utrzymania dróg obowiązujące na terenie gminy.

W tej sytuacji pozostaje nam jedynie nadzieja na to, iż będziemy mieli wiosnę przez całą zimę. A póki co, na zewnątrz mamy mróz i śnieg. Była już też i gołoledź.

 

Download PDF