Chata kurpiowska z 1840 roku

      Możliwość komentowania Chata kurpiowska z 1840 roku została wyłączona

Adam Chętnik w swej pracy Twórczość ludowa Kurpiów w dziedzinie sztuki/ Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1964 t.18 z.3, zamieścił zdjęcie chaty kurpiowskiej z Kadzidła datowane na rok 1840. Popatrzmy sami

Download PDF